Behandelingen


Er zijn diverse behandelingen voor vleesbomen. Uw arts zal de meest geschikte behandeling aan u voorstellen op basis van de volgende factoren:

 • Ernst van de klachten
 • Of u al of niet zwanger wilt worden
 • De grootte, soort en aantal vleesbomen
 • Uw leeftijd

De bestaande behandelingen:

Medicamenteuze behandeling

Met pijnstillers kunnen bepaalde pijnklachten van patiënten met vleesbomen worden verholpen. Een behandeling met hormonen kan ook worden toegepast, maar dit leidt er niet toe dat de vleesbomen verdwijnen. Deze hormoonbehandelingen hebben vaak slechts een tijdelijk effect op de klachten. 

Operatie
Er zijn twee soorten operatieve behandelingen: 

 • Baarmoederverwijdering (uterusextirpatie/hysterectomie):
  Dit betekent dat de baarmoeder onder narcose wordt verwijderd. Deze operatie vindt dikwijls plaats via de buikwand en vereist dat de patiënt enkele dagen in het ziekenhuis verblijft. De herstelperiode duurt 6 tot 8 weken. De operatie kan ook laparoscopisch worden uitgevoerd, waarbij het verblijf in het ziekenhuis en de herstelperiode worden verkort. Een baarmoederverwijdering sluit een toekomstige zwangerschap uit. 

 

 • Vleesboomverwijdering (myomectomie):
  Dit kan worden voorgesteld als er slechts enkele vleesbomen moeten worden verwijderd en deze voor operatie toegankelijk zijn. Daarbij worden de vleesbomen chirurgisch verwijderd (operatief
  danwel door middel van laparoscopie). De patiënt verblijft daarbij enkele dagen in het ziekenhuis en de herstelperiode duurt enkele weken. In zeldzame gevallen kan dit de vruchtbaarheid van de patiënt aantasten. 

Embolisatie
Bij embolisatie (Fig. 1) worden kleine bolletjes (kleiner dan een millimeter) geinjecteerd om de bloedvaatjes af te sluiten. De procedure voor het emboliseren van de uterus gebeurt op dezelfde wijze als het emboliseren van de prostaat; de techniek is vrijwel hetzelfde.

Fig.1 Voorbeeld embolisatie vleesboom

De baarmoeder blijft behouden bij een embolisatie. Door afsluiting van de bloedtoevoer krimpen de vleesbomen in de baarmoeder. Hierdoor zullen klachten gerelateerd aan vleesbomen snel verdwijnen. De embolisatie behandeling voor vleesbomen wordt al ruim 20 jaar toegepast bij inmiddels meer dan 100.000 vrouwen wereldwijd.

Embolisatie kan zeker een goed alternatief zijn voor een operatie en is meestal veel minder belastend voor de patient. Niet alle patienten komen in aanmerking voor embolisatie; deze keuze wordt in onderling overleg tussen de patient en betrokken specialisten (gynaecologen en interventie radiologen) gemaakt afhankelijk van de situatie van de patient.

De embolisatiebehandeling wordt uitgevoerd door een interventieradioloog. Dit is een arts die zich gespecialiseerd heeft in het stellen van de diagnose en de behandeling van vele aandoeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van kleine materialen, een zogenaamde minimale invasieve behandeling. De behandeling wordt gedaan met behulp van röntgendoorlichting. Meestal wordt er een kleine inkeping in de huid gemaakt (vaak de lies) na lokale verdoving. De patient hoeft niet onder narcose maar kan wel een licht roesje krijgen. Er wordt vervolgens een katheter in de liesslagader geplaatst en vervolgens opgevoerd naar de baarmoeder. De interventieradioloog kan onder röntgendoorlichting alles precies volgen. Als de katheter in het juiste bloedvat is geplaatst worden de microbolletjes toegediend waardoor de bloedstroom naar de baarmoeder wordt afgesloten. Dit wordt zowel aan de linker als rechterzijde gedaan. De vleesbomen zullen krimpen vanaf het moment van embolisatie tot in de komende maanden. Omdat deze behandeling geen chirurgische incisie vereist zal de patient veel korter in het ziekenhuis verblijven en zal de totale herstelperiode ook korter zijn ( 1 a 2 weken).

Na de embolisatie procedure kan er pijn optreden. Dit kan goed worden bestreden door adekwate pijnstilling. In geval van uterusembolisatie krijgt de patient van te voren een zo genoemde PCA-pomp waarbij de patient zelf naar behoefte pijnstillers kan toedienen. Na de procedure kan misselijkheid en koorts optreden; ook dit is goed te bestrijden met medicatie.

Na een embolisatieprocedure wordt het hulpmateriaal verwijderd en het bloedvat waar de punctie heeft plaatsgevonden afgedrukt of gesloten met een kleine inwendige hechting. De behandeling is dan klaar.

Meestal kan de patient na 1 of 2 nachten in het ziekenhuis weer naar huis en mogen de normale dagelijkse activiteiten worden hervat zodra de patient zich daartoe in staat voelt.

Voordelen Embolisatie

 • Veilige en effectieve behandeling 
 • Behoud van de baarmoeder  zonder de risico’s zoals bij operatie
 • Effectieve behandeling ook bij meerdere en grotere vleesbomen van de baarmoeder
 • Korte ziekenhuisopname en korte herstelperiode
 • Snelle hervatting van de normale dagelijkse activiteiten
Medicamenteuze behandeling
Klachten van prostaatvergroting zijn vaak goed te behandelen met medicatie, zoals a-blokkers, 5a-reductase inhibitoren of een combinatie van deze middelen. Deze medicijnen kunnen bijwerkingen geven zoals lage bloeddruk, duizeligheid, vermoeidheid en libidoverlies.
 
Invasieve behandelingen
 •  Laserbehandeling
Laserbehandeling kan plaatsvinden indien medicamenteuze behandeling de klachten onvoldoende verhelpt en de prostaat beperkt vergroot is. Door middel van lasertechniek wordt prostaatweefsel via de plasbuis verwijderd.
 
 •  Transurethrale prostaat resectie (TURP)
Deze methode wordt gebruikt als er veel klachten zijn bij grotere prostaten. Met een mesje wordt prostaatweefsel via de plasbuis verwijderd.
 
 •  Prostatectomie:
Bij zeer forse vergroting van de prostaat kan worden besloten deze operatief te verwijderen. Dit kan door middel van een standaard operatie of door middel van een robot geassisteerde operatietechniek (alleen in gespecialiseerde ziekenhuizen mogelijk. 
 
De invasieve behandelingen kunnen ingrijpend en belastend zijn voor de patient en er kunnen complicaties optreden. In het algemeen is er een langere herstelperiode na een invasieve behandeling. 

Minimale-invasieve behandeling
 • Embolisatie prostaat
Embolisatie is een minimaal invasieve techniek. Bij embolisatie worden kleine bolletjes (kleiner dan een millimeter) geinjecteerd om de
bloedvaatjes af te sluiten. De prostaat blijft behouden bij een embolisatie. Door afsluiting van de bloedtoevoer krimpt de prostaat. Hierdoor zullen klachten gerelateerd aan prostaat vergroting snel verdwijnen. Embolisatie bij prostaatvergroting is een relatief nieuwe behandeling maar vindt ook wereldwijd steeds meer toepassing. Embolisatie kan zeker een goed alternatief zijn voor een operatie en is meestal veel minder belastend voor de patient. Niet alle patiënten komen in aanmerking voor embolisatie; deze keuze wordt in onderling overleg tussen de patient en betrokken specialisten ( urologen en interventie radiologen) gemaakt afhankelijk van de situatie van de patient.

De embolisatiebehandeling wordt uitgevoerd door een interventieradioloog. Dit is een arts die zich gespecialiseerd heeft in het stellen van de diagnose en de behandeling van vele aandoeningen waarbij gebruik wordt gemaakt van kleine materialen, een zogenaamde minimale invasieve behandeling. De behandeling wordt gedaan met behulp van röntgendoorlichting. Meestal wordt er een kleine inkeping in de huid gemaakt (vaak de lies) na lokale verdoving. De patient hoeft niet onder narcose maar kan wel een licht roesje krijgen. Er wordt vervolgens een katheter in de liesslagader geplaatst en vervolgens opgevoerd naar prostaat. De interventieradioloog kan onder röntgendoorlichting alles precies volgen. Als de katheter in het juiste bloedvat is geplaatst worden de microbolletjes toegediend waardoor de bloedstroom naar de prostaat wordt afgesloten. Dit wordt zowel aan de linker als rechterzijde gedaan. De prostaat zal krimpen vanaf het moment van embolisatie tot in de komende maanden. Omdat deze behandeling geen chirurgische incisie vereist zal de patient veel korter in het ziekenhuis verblijven en zal de totale herstelperiode ook korter zijn ( 1 a 2 weken). Na de embolisatie procedure kan er pijn optreden. Dit kan goed worden bestreden door adekwate pijnstilling. Na de procedure kan misselijkheid en koorts optreden; ook dit is goed te bestrijden met medicatie. Na een embolisatieprocedure wordt het hulpmateriaal verwijderd en het bloedvat waar de punctieheeft plaatsgevonden afgedrukt of gesloten met een kleine inwendige hechting. De behandeling is dan klaar. Meestal kan de patient na 1 of 2 nachten in het ziekenhuis weer naar huis en mogen de normale dagelijkse activiteiten worden hervat zodra de patient zich daartoe in staat voelt.

Voordelen Embolisatie   

 • Veilige en effectieve behandeling
 • Behoud van de prostaat zonder de risico’s zoals bij operatie
 • Effectieve behandeling ook bij meerdere en grotere vleesbomen van de baarmoeder
 • Korte ziekenhuisopname en korte herstelperiode
 • Snelle hervatting van de normale dagelijkse activiteiten