Symptomen


Wat zijn vleesbomen?

Vleesbomen zijn goedaardige gezwellen die zich in de spierwand van de baarmoeder ontwikkelen (zie Fig. 1) gevoed door bloedvaten. De omvang ervan kan variëren van een erwt tot een meloen. Een vrouw kan een of meerdere vleesbomen hebben. Vleesbomen komen regelmatig voor. Artsen schatten dat 20% tot 40% van vrouwen ouder dan 35 jaar vleesbomen hebben.

Figuur 1: Vleesbomen

Wat zijn de klachten?

Meestal veroorzaken vleesbomen geen klachten. Indien wel klachten optreden kunnen de volgende symptomen zich voordoen:

  • Forse menstruatiebloedingen, vaak met als gevolg bloedarmoede en/of vermoeidheid
  • Pijnlijke menstruatie
  • Zwaar gevoel, pijn in de onderbuik en/of rugpijn
  • Aandoening van de urinewegen, zoals moeilijk of vaak plassen
  • Pijn tijdens seksuele gemeenschap
  • Verminderde- of onvruchtbaarheid

Door middel van een MRI of echografisch onderzoek kan gekeken worden of u vleesbomen heeft.

Benigne prostaatvergroting (Benigne Prostaathyperplasie, BPH) (Zie Fig. 1)komt zeer vaak voor bij mannen van middelbare en gevorderde leeftijd. Er is dan sprake van een goedaardige vergroting van de prostaat waardoor allerlei klachten kunnen ontstaan. 10-40% van de mannen boven de 60 jaar heeft klachten gerelateerd aan prostaatvergroting waarbij de kans op klachten toeneemt met de leeftijd . Klachten bestaan voornamelijk uit plasproblemen zoals: zwakke urinestraal, aandrang, vaak plassen (ook ’s nachts!) en nadruppelen. Ook kunnen incontinentieproblemen voor urine ontstaan. Omdat de blaas niet goed wordt geledigd kunnen blaasontstekingen optreden eventueel gevolgd door schade aan de nieren. Dit gehele scala aan sypmtomen bij prostaatvergroting wordt “ LUTS” genoemd ( afkorting van de engelse benaming “Lower Urinary Tract Symptoms”).

Figuur 1: “Normale prostaat” en “Vergrote prostaat, BPH”

Vaak zijn klachten goed te behandelen met medicatie ( a-blokker, 5a-reductase inhibitoren of een combinatie van deze medicijnen). In dit stadium zal de patient vaak verwezen worden naar de uroloog welke meerdere urologische testen zal uitvoeren, zoals bloedonderzoek, echografisch onderzoek van de prostaat en een blaasfunctie test. Medicijnen kunnen bijwerkingen geven zoals neusverstoppingen, lage bloeddruk, duizeligheid, vermoeidheid en seksuele dysfunctie. Operatie kan noodzakelijk zijn als de klachten verergeren ondanks medicatie. In dat geval kan een transurethrale resectie van de prostaat plaatsvinden waarbij via de plasbuis prostaatweefsel wordt weggesneden (Transurethrale resectie Prostaat,TURP). Indien de prostaat zeer groot is kan deze ook operatief worden verwijderd. Deze operatieve ingrepen zijn ingrijpend en belastend voor de patient waarbij ook complicaties kunnen optreden. Embolisatie is een nieuwe behandeling van prostaatvergroting en kan in bepaalde gevallen uitkomst bieden; in onderling overleg tussen de patient, uroloog en interventieradioloog kan worden besloten een embolisatieprocedure van de prostaat uit te voeren als de patient daar voor in aanmerking komt.